วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

News 30/06/60

อัตสึชิไปออกรายการวิทยุกับยูอะเพื่อโปรโมตละคร Nou ni Sumaho ga Umerareta! หรือชื่อไทยที่ตั้งเองเก๋ๆ ว่า ยอดมนุษย์มือถือ ที่ใกล้จะฉายในวันที่ 6 ก.ค.นี้ อัตสึชิ (พระเอกของเรื่อง), ยูอะ ชินคาวะ (นางเอกของเรื่อง) และผู้สร้าง โอซามุ ซูซูกิ ได้ไปออกรายการวิทยุช่อง TOKYO FM และพูดถึงความรู้สึกของละครเรื่องนี้กันTo the circumstances of Imadoki girls LINE Atsushi Ito & Yutaka Niogawa "Scared!"

TOKYO FM's program "Yan Pachi 48 Hours ~ WEEKEND MEISTER ~" where Suzuki Osamu is a personality. On live broadcast on June 30th (Friday), actress Aki Ito and model actress Yuko Shinkawa appeared.

Mr. Ito and Ms. Shinkawa who are appearing on the drama "Brain has buried the smartphone!" (Japanese TV series) started broadcasting on Thursday, July 6.
If this drama, if Wi-Fi is embedded in your brain, and you can see all the people, smartphones and other people using LINE and e-mail - indeed it is happy or unfortunate, Suzuki's SF human drama drawn based on the project. If I was talking about such a drama this day ...


Suzuki "From the beginning it's from Ito-kun the plot of the drama"

Ito "We call it" meow ", but as the contents of LINE that people are interacting with can be seen above the person, in fact witnessing what it is better not to see or what it is possible to see, It is a feeling that human drama will progress. "

Suzuki "In the role of Keimita Fumo working as an apparel company, is slightly bearish and mobile is Garakae." What is the role of Mr. Shinkawa?

Shinkawa "You are wielding around Kei something pretty well at the role of finding Keita buried in a smartphone and using it (plus him) or plays with the plot (Yanako Ishino / Ryuko Ishi)."

Suzuki "There is a little SM-like place, there is also nice, but there are no elements of love at all (lol)"
Ito "I do not have it at all, but I can see the human love pattern"

Suzuki "Kimoto Kuroba, president of the company Keita works for, is Mr. Goshi Kishitan, something like a little bit came out there ... ... How was hearing this story setting? "

Ito: "The more unlikely it was, the stronger I wanted to try, because I can see something invisible, I can express real parts of what people suffer, struggle or suffer properly now Shooting is progressing up to five episodes, but the pleasure of playing every day is on the rise. "

Suzuki: But, it is not ordinary that people are complaining at LINE, but it is SF that it will be visible, but she (Assistant MC's Okabe Masuusu) is a college student It was, but when I heard various stories, all the girls made a group of LINE, scoops (screenshot) the LINE's manipulating the man, and watching it with the group LINE everyone!

Ito "Scared!"

Suzuki: "Besides, do not assume that your boyfriend did something rude to the girls, then you invited that boyfriend to group LINE and other friends will preach over with insulting insults that fucked up"

Shinkawa "Scary ~!"

Ito "Is it such an era !? Awesome ... ...."

Suzuki: "If you see such interactions, is not it really funny?"

Ito "I am a role of the General Affairs Division of the company and it is doing it well with the people of the company face to face, but in reality it seems to me that you are saying a very bad mood at" Nyin "... well, that is fine I think I can laugh. "

Shinkawa "When you read the script, Keita san is very sorry (laugh)"

Ito "So, when you meet, I told you" Please do not interact with LINE if you do not like me "(lol)"

Suzuki "Ito suits me sucessfully, because I do not think there is reality when an actor is doing it, Mr. Shinkawa?"
Shinkawa "Well, it's cool, but ... (Bitry)"

Ito "Mr. Shinkawa, I recently made such a feeling at the scene,"

Shinkawa "I think that it is pretty that everyone is being messed with by a feeling like a little M"

Suzuki: "Is there a part like that?"

Shinkawa "In a good sense, I'm a big senior but I do not have a sense of seniors ..."

Ito "Although it says in a good sense, roughly not a good meaning ... ... I've lived for 33 years and I have understood (laugh)"


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น