วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

News 20/07/60

อัตสึชิกับการรับบทคนดีในยอดมนุษย์มือถืออัตสึชิกับบทบาทจิบิโนริดะในวัยเด็กยังคงตราตรึงในใจของผู้ชม บัดนี้เค้าโตเป็นหนุ่มอายุ 30 อัพแล้ว และพร้อมจะรับบทที่โตขึ้น ซึ่งในละครยอดมนุษย์มือถือนั้นเค้าต้องรับบทเป็นชายที่แต่งงานแล้ว มีลูก และหย่า แต่ก็ยังเป็นบทคนดีอยู่ (บทความที่เหลืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษด้านล่างนะคะ ขี้เกียจแปลมันยาว) ซึ่งในตอนที่ 4 นั้น จะมี มัตสึโมโตะ โฮโนกะ และ  เอนโด ยูยะ มารับเชิญ โดย โฮโนกะที่กำลังมีผลงานละครอาซาโดระเรื่อง Hiyokko ในบทสาวแว่น แต่มาเรื่องนี้เธอพลิกรับบทสาวสวยที่มีความร้ายแอบแฝงอยู่ ส่วนยูยะนั้นจะรับบทเป็นรุ่นน้องของอัตสึชิซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการสาขาและถูกสงสัยว่าใช้อำนาจคุกคามข่มขู่ลูกน้อง ด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวรุ่นน้อง และเพื่อช่วยรุ่นน้องให้พ้นข้อกล่าวหาพระเอกของเราจึงต้องไปสืบหาความจริง แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้...


Ito Atsushi, about 30 years from Tibinorida ... The actor frame starred with a good person character is immovable "The smartphone was buried in the brain! "


I went to the live "E-girls". It is almost like a girls' school culture festival, although the members and spectators are almost all females, the yellow cheering flies into the venue. Looking at the energetic dancing figure, "I can really play young, is not it?"
This time "My brain has buried my smartphone! About Atsushi Ito, who is starring in Yomiuri TV · Japan TV series. He trembled, knowing the fact of being astonished that "33 years old · married · father of one child" is ... ... No, I was still careless with the image that it is about the middle of my 20's. I am supposed to get older ... (Gakuburu).
Keimita Fumo (Ito) who works for a famous apparel company has recently divorced and is depressed. One day, when you are looking up at the night sky to make a wish to a shooting star, the incident broke out as the star approached as close as possible. Four days after waking up again, when you press the start button you can see other people 's smartphone .... Yuko Ishino (Yukie Shinkawa) who realized that Keita had this magical ability approached, Keita's life will change.
Mr Ito's original character has come back, it is after impression of impression. In the recent appearance drama "painless ~ eye to see ~" (Fuji television system · 2015), he is a criminal offense called Ace of the former investigation department. The bribery has high investigation abilities, and the atmosphere that is dignified is personally uncomfortable .... In "and sister" (NHK synthesis · 2016), a stable person returns for a moment. But in "Great Poverty" (Fuji Television System · 2017), although the preposition that it is not motivated, the role of a competent lawyer. I do not get along well.
However, this time, the state where flat employees, restructuring, daughters sometimes meet while being abandoned by a wife are also treated. But just a pretty good person. It is a role that covered all the noteworthy matters of his character, Hetare character, an analog human who still uses Garakais.
And, a strange setting that "it seems to be all contents of other people's smartphone" is contemporary, further complements Mr. Ito.
The drama is completed one epis each time. A troublesome man with problems and troubles appeared, and Fumo caught the real intention of discharging to the smartphone. And he leads to a straightforward kindness and solution.
In the second episode, when the old juniors shaped and noticed that they were losing sight of themselves
"... I wonder if I can not do it exactly ... Mr. Soma (guest's paradise tree), I used to be more pure in the old days, I was not a type of male play, now I can meet people I love from the bottom of my heart Not just ... "
The goodness of a person who wants to make a declaration of rescue without fail even under circumstances where myself is likely to be used by others. It is also an interesting element of this drama that the multiplication of Yanako 's poisonous tongue, which is thrown in without putting in a hair, is "insane?"
I think Mr. Shinkawa is the first poisonous character, but I am addicted to Zippori more pleasantly. Perhaps it is becoming a development of acting. Yanako 's friend Yasuda Tomoka (Ando Natsu / Maple Chogokin) always comes to a calm analysis by two people, but serif is a stable stick reading. "Is only Kichijoji a city you want to live in? Since (TV TOKYO · 2016), since the acting has already turned into a habit, it is something I want you to run like this.

Episode 3 Akimoto Seija (Guest Yoshinori Motonichi) and Atsushi Ito (Keita Shingo) / "The brain has buried the smartphone! Episode 3 - (C) Yomiuri Television

The actor who will surely watching him by the viewer, that is "the younger brother of the people"

Ito Atsushi, when it is told, it is an araffe generation that remembers "Tibinorida" by all means. I made a cosplay with a Kamen Rider style and the appearance of being naked next to Mr. Nori was so cute.
As it is thought as to where he is going, turning his back from the variety show and "Crossing the world is a demon only" series (TBS series), "Train Man" (Fuji Television system, 2006) I will go. Was the masterpiece a work "Team Batista" (Canterle Fuji TV series)? Mr. Ito starred in series, movie making and big hits. Nakamura Toru as a disgusting role as a buddy, make a good person character immovable. Viewers who can not keep an eye out as if watching the presentation that that child will appear.
Personally when it appeared as the son of Mr. Waku Kazuhisa (Okariya and Chosuke) in the movie "Odoru Daisousasu Shakedown The Movie 3 Pants!" (2010), it was joy and joy. I wonder if there was such a best casting before. It is Tibinorida that the revitalization of Mr. Waku who is gone by everyone is missing!
I will step up as an actor until I won the Academy Award.
It is said that it is said to be a handsome cheerleaderhood, a competitive main function frame. It is Mr. Atsushi Ito who has surpassed it with a new presence with "minimum size of the smallest size" inside. Our watching audience is a full smile. Because he is a "younger brother of the people" whatever development he will show in the future. I'm just glad that the Tibinorida desperately desperate to runny nose has made a big "Hanshin!"
I heard that the person himself / herself had a time when he was suffering from a good youth role. But the people's hope is different. This time "My brain has buried my smartphone! I want you to be a Tibinorida with kindness that you behave like thinking about others like myself, thinking about others. There is also such origin, this work is such a drama that can be enjoyed with a very warm feeling despite late night.
I want you to slide to the role "good father ~ grandfather" as it is. I hope only to avoid only the role of spewing lines like 'showering in the shower' which I do not want to talk to Eri Kagi Kun.
"The smartphone was buried in the brain! Every Thursday at 23:59 - broadcasted on the Yomiuri TV · Japan TV system.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น