วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

News 16/02/60

Neko Atsume ปล่อยตัวอย่างฉบับเต็มแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทางเวบไซด์หลักของ Neko Atsume ได้ทำการอัพเดทตัวอย่างฉบับเต็ม ความยาว 1.30 นาที ซึ่งในตัวอย่างได้มีการขยายความจากทีเซอร์มากขึ้น รวมถึงฉากซึ้งๆ ที่จะมาทำให้ผู้ชมได้อบอุ่นหัวใจกัน โดยภาพยนตร์ยังคงกำหนดฉายวันเดิมคือ 8 เมษายน ที่ญี่ปุ่น


Even during work I have dinner time ... always with a cat! Live photo "Neko Atsume no yome" trailer

[Movie.com News] A trailer of " Neko Atsume's House " that makes a live-action movie by Atsushi Ito starring game applications that exceeded the cumulative total of 19 million downloads has been completed so far. It captures the everyday life of a hero, Saku Honboshi, who wears Ito and a warm heart of cats.It was released in October 2014 and gained a popularity that was popular enough to be picked up by the American news broadcasting specialty broadcasting station "CNN", the director Mr. Kurata Masatoshi 's director known for " RAILWAYS adults who can not convey love " Film adaptation. A slumber novelist · Saku Books draws a picture of starting "Neko Atsume" with an encounter with one cat, in an old private house in a rural area.

In the trailer, Saku Books, who was suffering from writing novel novels, reflects how the brightness is recovering through life with cats. As soon as I moved, I discovered one cat relaxing in the garden and I was confused Sakuhon with "I am here, but ... ...", but when I noticed the house is full of cats. Saku book puts a toy around the house and shoots the cats. In the evening, I take a drink while watching a cat, and a cat next to me while I am working. "Mr. Michiru in charge of editors is going to be absorbed in" Neko Atsume Life "such as saying," When a new toy is placed, newcomers come and come "!
The cat which healed Saku book is the "star cat" who carried careers in movies and dramas, such as cinnamon known for CHOYA plum wine "Umehonori" CM etc etc. " Neko Atsume's House " is open to the public from April 8th.
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น