วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

News 27/03/60

อัตสึชิกับความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์ Neko Atsumeนับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่อัตสึชิแสดงภาพยนตร์กับบรรดาน้องแมว สำหรับบทสมภาษณ์นี้ก็มีเกริ่นเกี่ยวกับบทบาทที่ได้รับรวมถึงผลงานที่ผ่านๆ มา แถมอัตสึชินั้นก็มีการเข้าเวบ Yahoo เช็คคอมเม้นต์เกี่ยวกับหนังและละครที่เค้าแสดงด้วยค่ะ!!! ซึ่งแน่นอนว่าต้องเจอข้อความไม่พึงประสงค์มากมายทั้งน่าเบื่อ เล่นบทแบบนี้อีกแล้วเหรอ? แต่อัตสึชิก็ไม่ได้โกรธอะไรค่ะ เค้าคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคิดในแง่บวกเอาไว้ไม่ปล่อยให้คำว่าร้ายต่างๆ เหล่านั้นมาทำให้ตัวเองไม่สบายใจ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัตสึชิมีความภาคภูมิใจในงานแสดงทุกอย่างที่เค้าได้รับค่ะ

A genius that produces "Honorable role" · Atsushi Ito cherishes "self-conscious not claiming too much" 【Talent cat · cinnamon also appeared】To first-class workers, I have a prejudice to give up!
Professional Theory

I wonder why his / her work, which is ceasing now, hits our heart so much. In this series, focus on celebrities who are active professionals in various fields. I grasp about what kind of commitment is born by "prestigious work" grabbing the hearts of many people and moving the times.

That honest feeling of air is nothing different than that seen on TV or screen. Rather, trying to talk directly to this, it seems that the more serious temperament stands out.

Actor Atsushi Ito's latest starring movie "Neko Atsume's House" is loved by familiarity with its generosity with its familiarity, and it is a warm-up movie that unravels the tired mind of modern people. The original is a popular smartphone application "Neko Atsume". In the movie as well as the app, various cats gather at home of a novelist · Saku book slump playing by Mr. Ito.


Atsushi Ito (Ito · Atsushi)
Born on November 25, 1983. I am from Chiba Prefecture. It became familiar with the tea room from childhood era, and starred for the movie for the first time at the movie "Tower Tower Musashino Line". In addition, the leading film "Independent Boys Choir" won the Berlin International Film Festival's Alfred Bauer Award, and it got the spotlight as a young skill player. After that, she appeared in hit dramas such as TV drama "Train Man", "Team Batista Series" and many others. The movie "Our diary of exchange", "Billigirl" "I am a monk. "He is active in a wide range of works regardless of the leading actor / assistant

It has been said from the past that "any actor can not compete with animals and children", but what kind of experience did Mr. Ito play in co-starring with a cat?

It is important to care about the evaluation of your work. But I do not worry

"I do not know what will happen with animals, so when I received this job I thought it was" very serious. "But all the cats that came out this time are excellent enough to be surprised (lol) I am doing some unexpected movements, but it is often said that it would be a plus in reverse, or that much better images could be taken than what was written on the script or what the director had envisioned. did"

Mr. Ito who unintentionally makes her cheek fall down, looking back on such an unexpected cat's performance. Particularly impressive is the scenes with the cinnamon that serves as the main cat · chan, reflected in the photograph together.


"There is a scene that Cinnamon who has walked with Tobotoba from the edge side rides on my PC and erases all the novels that were in the process of writing.When I read the script for the first time, I thought it was, but it was a one-shot okay, I was moved to think Cinnamon's excellence (laugh) "

Mr. Ito played Saku Books, who got a newcomer prize at a young age and is in the limelight, now a novelist who is somewhat disgusting. I am concerned about the surrounding evaluation and are doing the ego search and sending the falling days.

Mr. Ito himself empathizes with Saku Books as an actor and writer, as a person engaged in the same expression, laughing, "I will not do egoarcharch."

"I like watching net news, so I will check out Yahoo! News as well during the wait time and may also see comments on movies and dramas, but at the time I am conscious Even if you care about the evaluation, do not worry. Even if it says "boring" about the work, it extracts only the part that you did not disregard it or get angry, Even in any occupation, "evaluation" is a work if you are doing work, but I think that it is important that you take only plus oneself and not being overwhelmed by negative things "

To superimpose careers means keeping updating yourself in the past

Saku who is confident as a writer and fun writing novel is lost. How does Mr Itoh cope if he goes to work?


"In my case, drinking is the best way to drink! In addition, if you can spare a bit of time you can extend your legs to a hot spring.When you work day after day, you do not even have time to be troubled quite often So that's why I try not to spend too much time worrying as much as possible, so I will leave myself in the time I have nothing to do with work at all and forget it. "

So Mr. Ito taught me how to escape the slump. Age of 33 years old has already been around 30 years. When asked what kind of wall it hit on a long career, I got a serious answer "I feel a big wall every time I enter each piece of work."

"This work is not something you can do with saying that you want to do it, and everything is made with an offer, so whenever you go to a new site every time you go to a new place, from the one who kept my mind in my heart I feel the wall named expectation. "

Moreover, he said that the wall realizes that it is steadily getting higher as the careers are piled up.

"The one who gave me a voice told me that I have been looking at the work I've been doing so that increasing that number means that we must go beyond ourselves to that extent I always feel hurdles for myself. "

To superimpose careers means keeping updating yourself in the past. Always aiming for a personal best is always a professional intercourse by Mr. Atsushi Ito.

Do not stick to your own thoughts. Expanding possibilities by entrusting to others' attention

Mr. Ito's performance is to support such high professionalism. While melting into the world view per work, leave the brands of the actor · Atsushi Ito tight. Mr. Ito who turns the given roles one after another as "leading role" with the masterpiece work "Train Man" and "Team · Batista Series" as the leaders, what kind of posture are you working on the work?

"Of course, at the stage of getting the script, I will think about various performance plans, but what I always keep in mind when entering the site is that I do not stick to my ideas.The director So if the director tells me OK, that's all there is to be myself and no work There is a work to the end and do not forget that your character is in it "

When working in a team, there is a role in each. Of course you should not be a human being waiting for instructions to do what you've been told, but work is never a tool to appeal yourself. Believing in the person who becomes the ship's head and fulfilling his / her role in the team is a very important part in improving collaboration with others.

"I think that it is more likely that those who divide it to leave it to others will give something much more interesting than they think, in this case I will oversee all of my costumes and fine character settings The idea of ​​Saku Books is wearing only polka dress costumes, but that is also a commitment of the director, and the director's idea of ​​writing a manuscript in the corner of a room and a narrow place, so let's entrust himself to others' attention So, it is fun to work with people to expand to people who did not think about them. "


Just being excited by the inner ring is useless! I realize that people who should deliver are interested

33 years old, there are many attractive actors in the same generation, but Mr. Ito's position is somewhat unique. Positioning without crookedness is a place where you want to learn by all means in surviving the competitive society of business.

"It certainly may not be the case that people who can do the same things as I do are few in the same generation (laugh), but I am just doing it because I like simple fun As with the movie this time, I will want to get someone who can read laughable and readable scripts.Of course a heavy work is also nice and it is an honor to be invited to such a work, but it seems like everyone can have fun and be friendly Perhaps it is related to being a play like a play. "

When we look at Atsushi Ito, it seems to me that Mr. Ito's ability to speak without saying "I like being fun" is in the boldness of Mr. Ito who can say brightly.

"I also like to do an interesting scene that makes people laugh at shooting, but what I am careful about at that time is to see with the eyes you have always drawn, with just the spot and momentum And, it is surprisingly subtle.It is something that only the staff at the scene seems to be laughing is not good either after all.If it was not interesting when seeing from the eyes of the visitor who came to see the movie There is no point, so I'm seriously working on the scene that actually laughs that you are interesting. "

I like to have people enjoy. Such service spirit and calm analytical skill to entertain people are the basis of Mr. Ito's originality. I will continue to play a role that can only be done by Atsushi Ito, with a unique and unrelated personality that is not similar to anyone, and indeed serious seriousness.


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น