วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

News 04/04/60

อัตสึชิกับการรับบทนักเขียนเป็นครั้งแรกใน Neko Atsume


เมื่อถามว่ายากมั้ยกับการที่เล่นหนังกับแมว อัตสึชิบอกว่าแมวเก่งมากและทำสิ่งที่คาดไม่ถึงที่ต่างจากสคริป แต่มันดีกว่าที่ผู้กำกับต้องการเสียอีกและฉากที่ชอบก็มีหลายฉากกับชินเอม่อน ส่วนเรื่องรับบทนักเขียนเป็นครั้งแรกนั้นต่างจากที่เคยเล่นมาทั้งหมด แต่มันก็ง่ายที่จะเข้าถึงบทบาท และเมื่อถามว่าอัตสึชิเคยเลี้ยงแมวมั้ย อัตสึชิตอบว่าที่บ้านมีสุนัขและไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อน สุนัขสนิทกับอัตสึชิมาก ตอนที่นั่งอยู่มันชอบมาเลียที่หน้าเขา ส่วนแมวนั้นหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนตกใจเลยว่า "นั่นคือแมวเหรอ?" "ผมก็ชอบแมวเหมือนกัน" 
The role of the first novelist in the movie "The House of Neko Atsume" ... Atsushi Ito

Popular game application "Neko Atsume" that puts food and toys in the garden and gathers cats and enjoys it. The movie "Neko Atsume's House" (director Kurata Masatoshi) which made the world a real life picture will be released from 8th April. I listened to Mr. Atsushi Ito who played a novelist who was slumping in the hero.

Although nothing happens for a big incident ...

Starring Atsushi Ito and Cinnamon (male, 9 years old) acting as Chacha
Mr. Ito who has played a wide range of roles, such as "Train Man" and "Billigial". Honori Saku who plays in this work is a young award winner of a new award, but after that the brush does not advance and if you do "Egoarch" to search for your name on the sunny internet, novels falling with monsters in the negative reviews of the public It is a house. With the word of a suspicious "fortune-telling" old woman, I moved to an old private house in the countryside, where I met lots of cats.

---- Have you had any difficulties with co-starring with a cat?

Atsushi Ito: They were very good cats. Naturally, there are things to do unexpected movements different from scripts, but as a result it is possible to take better things than what the director is asking for, or unexpectedly comes near. I was more able to take cute scenes, I did not feel pain.

---- Do you have a scene surprised by a cat?

Mr. Ito: Although there were many scenes with Cinnamon ( role of Mr. Chachi), I entered the room with a tokotoko from the edge side with a script, jumped onto the keyboard of the PC, erase the letters written carefully There was a scene that it was done. Cinnamon was OK with one shot, I was impressed by the first performance.  

---- How was your first role as a novelist?

Mr. Ito: Actually, it is totally different, but the place where novelists produce works is somewhat similar to actors, so it was rather easy to enter the role. 

---- If your job gets stuck, what will you do to change your mind?

Mr. Ito: Drink a delicious sake, if I can take a day off for about two days, I will go to a hot spring for a moment, do something irrelevant to my work as much as possible and change my mood. Saku Books also escape reality from cold human relationships in Tokyo and become one in the country. There is a part that is close to psychology. 

---- The polka dot pattern of the costume was impressive. How to make a character?

Mr. Ito: It's all about director 's costumes and belongings. I carried out camera tests with the costumes a number of times and chose a polka dot that does not flicker (laugh). 

---- Do you feel a big wall or slump in actor's life?

Mr. Ito: Every work is always high as a hurdle, but I'd like to give results beyond what I expect every time. Before I always enter the work, I feel a big wall. Because I was given a role, I think that I have to go beyond what I have played so far. 

---- Is there anything you are careful about playing?

Mr. Ito: Even though I always keep in mind my feelings are completely different, even if my acting plan and director's idea are in the opposite direction, I do not mean throwing it all, I basically depend on the director, basically I will do everything as the director thinks. If there is anything you do not understand even a bit, I will talk properly until I understand it. So, if the director's OK got out, I think that I was able to do according to the director's plan. However, there are lots of reflection points when I look at the completed work (laugh). 

Cats are nice ~

---- The two actresses who co-starred this time were rather role-playing women with a stronger feeling.

Ito: That 's right. Role of editorRinStickySince Shiori had sometimes co - starred several times, I could spend happily with this scene. She said, "I am shy, I do not care" at all, without any shy information (laugh). Shooting at an old private house had no waiting room, so I had a long wait in that house. I was waiting while talking happily in the main living room and another room about 4 tatami. 

---- Mr. Kimura (Taneji) is?


Mr. Ito: Last year with Mr. Ito together with NHK's morning drama "Toy and Sister", filming began as soon as filming of the drama was over. Because I was married to Mr. Tatsu's daughter who acts as the mother of the drama, I could relax easily in that atmosphere. In the movie, Mr. Taisue was the role of shop owner of the pet shop. Actually, the schedule of collaboration with Mr. Tazi at the pet shop was scheduled for 2 days, but the shooting was advanced at a good tempo with fun and it ended in one day. 

---- Have you ever had a cat?

Ito: I have a dog and I have never owned a cat before. The dog comes very close to me, I will sit right away and face my faceA lickWhat I will come. I thought that cats are somewhat distant from humans, but as long as they stayed together with cats, they came closer from the other side. I was surprised that "Is that a cat?" 
  Even when the camera is not turning, it comes pretty much to smear. I thought "I like some cats too" (laugh). I did not have such a pleasant wait time. It was pretty to be playing with cats, watching the cats fashion each other. It was a good time to think that it was a film whose part of life was cut away. 
 There are 3 or 4 cats in the neighborhood, and until now I have been getting close, but I can escape. Even at the shooting site, when I was waiting without going crazy from here, it came to come over there. It seems that I gradually knew the real point of the cat. 


Do you do "Egoarch"?

---- At the role, I was doing "Egoarch" to search my name and evaluation on the Internet.

Mr. Ito: I am glad if I get praised for my work, I care about my reputation ordinarily. Because I like Internet news, waiting time is constantly checking news of entertainment and sports. I do not see if I really care about my criticism, but even if I was told that I was "boring", I think that "this person saw it." With 100 people, all 100 people sympathize and I think that it is almost none that "it's the best!" Moreover, I think whether it is good to actively incorporate information that is positive on the net other than evaluation for myself. I think that you can use the information of the net by both positive and negative. "Egoarch" is not done (laugh). 

"Cat search" is?

---- There was a scene where the hero part-time at a pet shop. Did you study cat beforehand?

Mr. Ito: I did not know much about cats. Looking at pet shops again, pet food and toys are quite different in cats and dogs, too. Saku Books says in the novel that they originally liked cats, but because there is not much knowledge about cats, there is not much need for it. But, is this the distance feeling with the cat about this? When I thought that it came closer from me, both Saku Books and I realized "I was surprised" "What?? U ss !?"? 

---- Please tell us the highlight of the movie at the end.

Mr. Ito: The cat is cute and healed. Besides that, a proper human drama is drawn. I think that there is no one who lives everyday, no trouble at all, and it is difficult to live alone. However, if you do not miss the opportunity, edge and timing, I think that you can see the light of a certain light surely in the dark tunnel where you can not see the destination easily. Even though I dig a tunnel by myself, I do not think I can easily find it. For Saku book, it was a cat, but it may be a thing to a person looking at it, but it may be a person, but I think that it would be nice if you could feel something.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น