วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

News 29/8/59

จุดแข็งของอัตสึชิคือ "การรับบทคนดี" โดยไร้คู่แข่งAtsushi Ito not competitors of the "deplorable good person" character strengths
In NHK morning of asadora "Doo Doo sister", the heroine of Tsuneko (Mitsuki Takahata) is raised was publisher accountant of the Standing, Atsushi Ito of the actor who plays Shohei paddy fields (32). Paddy is a man of timid and are while also honest personality, but have played a "good person" in many works also so far Speaking of Ito. In a famous example, "Train Man", such as "Team Batista" series (both Fuji TV system). In "movie Birigyaru" was published last year, has won the Japan Academy Award Outstanding Supporting Actor Award. The reason that Ito is useful in such a role is, why not?
 Reiichi's adult horses of the drama critic for this analysis.
"Although you have cool actor is a lot," so miserable played the role of nice guy "not be popular. Any time actor is small, the Ito-san does not have most of the competitors. Because weakness and Nasakena of high performance power Although you can not express it is not, because Mr. Ito is that there is no such show off their acting skills, or the Nasakena is that a character of his element, is about do not know the character of the made. looking side to I do not feel and acting really think amazing "(adult horses Reiichi Ms. hereinafter referred to as" "in the same)
 Greatness of Ito is not just it. In its natural acting, but that you can feel a comical is.
"His person's looks always interesting to play is located in that peculiar Atsukurushi of. A little annoying and serious too, but not hate. It is a type of transfer to the junior club. You can see everyone is on lightly poison since the existence like, it's comfortable is better looking, it loosened also a sense of tension. "
 For people over 30 generations, there will be the image of "Chibinorida" Speaking of Ito. CM of the broadcast in 2000 "Calorie Mate" (Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) was also a hot topic. For viewers who know from those days, Ito might be a "eternal junior". Many of the "born a child actor, and Imechen somewhere in the timing. Yagira Yuya's, etc., has changed much would I thought it became a different person. But Ito-san remains much the same image. Minna I think that it is "a good person" and but that of Mr. Ito.
 
 However, rather than a "good person" full commitment as an actor, you may play the role of a shadow in the serious work. In the "painless" (Fuji TV), and comedy criminal role towards the ruin, I was surprised and "whether there is so wide." "Our textbook" (Fuji TV), even in such as "family hunting" (TBS system), it was a play to show the cunning and the weakness that is in a human. Only basic, but is "a good person auditors", I think that good if there is a surprise and a part of the darkness to the dispensing doing sometimes this "
 Ito with a solid acting ability to adapt to a wide range of roles. We will go now to any actor in the future.
Many of the "grabbed successful actor, has been chosen to the leading role from the supporting role, is what going back to the past the heyday also supporting role but, in the case of Mr. Ito has always go back and forth leading role and supporting role. This is the first like I said, I say it's because the competition there is a partner is always demand not folded. is some time to come, "Doo Doo sister" humane as paddy, or will not continue to have to play a weak man.
 Then also extremely without necessarily going to the comical and serious route, not much different from now, I think that will do to the weapons the "Nasakena of". Bun the image of "a good person" is to penetrate, there is also a fear that it ends at once when there is a scandal, but it even demand if the care is there much. Be varied in a position that must be leadership, such as father auditors and general manager role is to 40s, I will keep you playing amusingly people would lick is from timid and around "
 Ito became dad last year in the private life. In order to protect the family, or go more and more to hone Nasakena of?

หลังจากอ่านสรุปประมาณว่า เค้าเป็นดาราที่ไร้คู่แข่งกับการรับบทคนดีซึ่งเป็นจุดแข็งของเขา (ที่ไม่อาจมีใครมาเทียบได้) ส่งผลให้อัตสึชิยังคงรับบทนำอยู่เรื่อยๆ บางเรื่องอาจลดไปเป็นบทสมทบแต่ก็ยังเป็นบทที่สำคัญมากๆ อยู่ดี จากการรับบทครูใน Birigal ทำให้อัตสึชิชนะรางวัลดาราสมทบชาย แล้วมีเหรอที่เค้าจะไม่เล่นบทแบบนี้ต่อ?

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น