วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

News 23/01/60

Bar scene poet เตรียมฉายฤดูร้อน ปี 2017สำหรับเรื่องนี้อัตสึชิได้ร่วมงานกับผู้กำกับ นาโอกิ นากาโอะ ซึ่งเคยกำกับหนังเรื่อง Tetto Musashino-sen ที่อัตสึชิแสดงเมื่อปี 1997 สมัยที่ยังอยู่ ป.6 มาตอนนี้ผู้กำกับนากาโอะได้พูดกับอัตสึชิว่าอยากจะร่วมงานกันอีกในหนังเรื่องใหม่เท่านั้น อัตสึชิก็รับแสดงทันทีโดยที่ยังไม่ได้อ่านสคริป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่ได้ร่วมงานกันอีกก็ว่าได้ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะแบ่งเป็นสามตอน โดยอัตสึชิจะเล่นบทนำในตอนที่สอง โดยมีกำหนดฉายในฤดูร้อน ปี 2017 นั่นก็เท่ากับว่าในปีนี้เราจะได้ชมภาพยนตร์ที่อัตสึชิแสดงถึง 3 เรื่องด้วยกัน (ณ ตอนนี้) ซึ่งทั้งสามเรื่องต่างก็ล้วนแต่เป็นบทเด่นด้วยกันทั้งสิ้น

Atsushi Ito: Episode 2 [Dotsubo tavern] Yoshio Higurashi officers
from Nagao director, because it was said, "In addition I want to work sometime together", we have you received is not an appearance before reading the script. 
I played, both work and home, an ordinary man who seems to be happy normally. Such a man happens to be a tavern that happens to encounter people who do not see in daily life and will be caught up in disaster one after another. 
I did not rehearse at all, basically it was a single shot, so I was able to perform while enjoying nori and momentum at the scene, and the director pulled out me like that and cut it away. 
Please pay attention to the violent tango dance that you are out of. 
The second episode of I will appear [Dotsubo bar] is a page of everyday, situations that can happen to anyone are drawn. 
With a light feeling, I feel fortunate to have a good time by stopping by a movie theater in a mood like going to a pub.

A director's new work that debuted Ayumi Ito, who was still a child, for the first time in 20 yearsAt that time was a sixth-grade elementary school Atsushi Ito in the new movie of the movie's first starring role of "towers Musashino Line" (1997) Naoki Nagao director took, revealed that Ito and Nagao director Crossed tag in about 20 years It was. Ito said, "Director Nagao said" I want to work together someday, "he said," I accepted the appearance before reading the script ".
 Ito and Mr. Nagao, such as "Argentine Babaa", will form a tag with "Yoshida's" Tonight at a Tinnita Bar "that will be released this summer.The film is a Yoshida classic film debut work known as the "bar scene poet" who is driving the mass market boom of today with a variety show "Yoshida kind no Sakana wanderer". In the play, he will be drawn in an omnibus format intersecting the three izakaya with the guide as a guide.
 Ito's appearance is the second episode of "Dotsubo bar". Ito plays a serious and ordinary salaryman / Yoshio Higuru who can get caught up in disaster from one to the next. Although it was filming with director Nagao for a long time, Itoh's rehearsal was almost pear state. Ito said, "Since we did not rehearse at all, basically it was a single shot, we were able to perform while enjoying nori and momentum on the scene, and the director took out such me and cut it out "Looking back, I was calling out," Please pay attention to the intense tango dancing that you are out of. "
 In addition to the 2nd episode "It is a dotsubo bar" where Ito appears, this work is the first episode "Izakaya opportunity" which plays the top idol while Makoto Matsumoto runs into a pub and runs into a pub, "Yoshida is chased by the police" The third episode "Furusato bar area Tosakko" appears as the president of the fund. 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น